PRIRUČNIK O POSTUPANJU
U RADU S OBITELJIMA U KOJIMA RODITELJI
IMAJU PROBLEM OVISNOST

Preuzmi priručnik

tko smo?

Centar za žene majke i djecu RETO osnovan je 2005. godine i pruža sveobuhvatnu rehabilitaciju žena sa složenim problemima kao što su ovisnost trudnice/majke, trauma, psihijatrijskih komorbiditet i socijalna isključenost. Centar RETO pruža skrb o majkama s djecom kao i zadovoljenje njihovih životnih potreba (stanovanje, prehrana, odijevanje, briga o zdravlju, čuvanje, odgoj djece i brižna njega djece). Uključuje dugotrajni rezidencijalni visokostrukturirani program odvojen za žene koji potiče relacijsku povezanost, osjećaj zajedništva i ispunjava specifične potrebe za žene, trudnice i majke koje se bore s ovisnosti. Svaka žena dobiva individualiziranu sveobuhvatnu njegu: fizičku, obrazovnu, duhovnu i emocionalnu kako bi promijenila destruktivne elemente ponašanja i doživjela potpuni oporavak. Centar RETO je brižna, suosjećajna, personalizirana rehabilitacija za žene, trudnice i majke s djecom, dokazani model oporavka majke i djeteta.

više

FOND ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO U HRVATSKOJ

Projekt – “Promocija i zagovaranje integriranog programa liječenja od ovisnosti majki i trudnica u zajedništvu s vlastitom djecom”.

Projekt utječe na rješavanje problema diskriminatornog pristupa nad ženama u problemu ovisnosti, među kojima posebno se ističu majke i trudnice koje žele započeti s programom rehabilitacije u modificiranoj terapijskoj zajednici ili se u njemu već nalaze, a suočavaju se s gubitkom skrbništva nad svojom djecom, pri čemu je liječenje od ovisnosti praćeno stigmom da žena ovisnica ne može biti dobra majka. Na nacionalnoj razini ne postoji strategija koja je usmjerena na podršku majkama i trudnicama u rizičnim situacijama ovisnosti od droga. Žene u tim situacijama sklonije su problemima s mentalnim zdravljem i susreću se s povećanim slučajevima nasilja, rizikom zaraznih bolesti, nesigurnim postupcima ubrizgavanja i nesigurnim seksom.

Projekt ima za cilj osnaživanje ranjivih skupina-trudnica i majki koje se liječe od ovisnosti kroz promicanje integriranih intervencija istovremeno usmjerenih i na majku i na dijete koje štite najbolje interese djeteta uz najmanja ograničenja prava i majke i djeteta. Namijenjen je trudnicama, majkama koje se nalaze pod rizikom odvajanja od njihove djece zbog odluke da se liječe od ovisnosti i svim stručnjacima i relevantnim donositeljima odluka koji sudjeluju u kreiranju i provebi tretmana za majke s problemom ovisnosti.

Provedbom glavnih aktivnosti kvantitativnog istraživanja o učincima integrativnog tretmana liječenja majke bez odvajanja od djeteta i edukacije, konzulltacije te individualno savjetovanje za majke i trudnice na liječenju od ovisnosti omogućit će se otvorenost prema ranjvoj skupini trudnica i majki koje se liječe od ovisnosti te ukazati na višestruku diskriminaciju, kršenje njihovih ljudskih prava i socijalnu nepravdu i potaknuti multisektorsku suradnju između različitih sustava i unutar onih koji su zaduženi za kreiranje i provedbu tretmansikih intervencija.

Vrijeme trajanja projekta: od 1.9.2022. godine do 30.11.2023.godine

Projekt se provodi u suradnji s partnerom iz Norveške Stiftelsen “Reto for hap”.

DONOR

Za jednake mogućnosti svim trudnicama, majkama i djecu čiji se roditelji liječe od ovisnosti

Postoji velika potreba za razumijevanjem specifičnih izazova s kojima se ove žene suočavaju. Mnoge od ovih majki često negiraju problem ovisnosti i odbijaju pristupiti liječenju iz straha od oduzimanja djeteta, a trudnice izbjegavaju redovite ginekološke preglede tijekom trudnoće. Na nacionalnoj razini ne postoji strategija koja je usmjerena na podršku majkama i trudnicama u rizičnim situacijama ovisnosti.

Nijedan istraživački projekt nije fokusiran na probleme, prepreke i izazove s kojima se majke i trudnice suočavaju, niti na vezu između njihove diskriminacije i rizika od oduzimanja skrbništva nad djecom. Prepoznajemo nedostatke koje postoje u sustavu zdravstvene i socijalne skrbi. Dugujemo ženama i obiteljima kojima služimo odigrati aktivnu ulogu u rješavanju nedostatka u zdravstvenoj skrbi.

ZAŠTO SE PRIJAVITI?

 NJEGUJEMO ISKRENU POSVEĆENOST OSVARENJA NAŠIH CILJEVA

  • Promicanje, organiziranje, unaprjeđivanje i razvoj sveobuhvatne skrbi psihosocijalno ugroženih osoba, žena, trudnica, majki s poremećajem ovisnosti i njihove djece
  • Stvaranje primjenjivih zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera koje osiguravaju jednake mogućnosti osnaživanja manjinskih i marginaliziranih društvenih skupina s naglaskom na njihovoj zaštiti od nasilja, viktimizacije i diskriminacije
  • Stvaranje primjenjivih zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera koje osiguravaju cjelovitu izobrazbu mladih prema aktivnom sudjelovanju u društvu i podržavanje mladih u donošenju informiranih odluka o svom životu
  • Podizanje svijesti i aktivnosti o smanjenju otpada i povećanju obima recikliranja kao i promicanje ekološkog upravljanja otpadom radi umanjenja njegovog pritiska na okoliš
  • Promicanje jednakih mogućnosti pristupa zdravstvenim i socijalnim resursima zajednice žena s problemom ovisnosti i njihove djece, te pristupima resursa resocijalizacije i socijalne integracije u obrazovanje, rad i osnažen život
  • Razvoj, promicanje i implementacija novih metodologija u okviru tretmana ovisnosti i osnaživanja ranjivih skupina

Pružamo podršku i pomoć ranjivim skupinama, u najvećoj mjeri ženama s problemom ovisnosti, djeci pod rizikom ovisnosti majke, njihovim obiteljima te mladima u riziku od razvoja ovisnosti i socijalne isključenosti s ciljem moralne, kulturne, materijalne i duhovne pomoći. Promoviramo oporavak i dobrobit ranjivih skupina pružanjem rezidencijalne intenzivne sveobuhvatne rehabilitacije od ovisnosti i mentalnog zdravlja za žene, trudnice i majke bez odvajanja od djeteta. Posvećeni smo promicanju socijalne osjetljivosti, kulture empatije i društvenog dijaloga svih relevantnih dionika. Potičemo zajednicu na brigu i tražimo od onih koji imaju moć da je odgovorno koriste u smjeru dobra svih članova zajednice.

Razvoj sveobuhvatnog integriranog tretmana rehabilitacije koji uključuje intervencije vezane uz trudnoću, roditeljstvo i dijete na licu mjesta s intervencijama usmjerenim na ovisnost, kako bi se prekinuli međugeneracijski ciklusi ovisnosti, disfunkcionalno roditeljstvo i loši ishodi za majke i djecu.

U POSLJEDNJE 3 GODINE:

86%

86%

4

3

36

36

JAVI NAM SE S POVJERENJEM!

Dugujemo ženama i obiteljima kojima služimo odigrati aktivnu ulogu u rješavanju nedostatka u zdravstvenoj skrbi.