TJELESNA
I MORALNA REHABILITACIJA

Kroz rad se učimo radnim navikama te time obavljamo dio tjelesne i moralne rehabilitacije i duhovnu obnovu koja dovodi do resocijalizacije i novog života.

Pojam ovisnosti ne mora se odnositi samo na psihoaktivna sredstva. Čovjek može biti ovisan o igrama na sreću, televiziji, internetu, igricama itd., a zajednička je značajka da aktivnosti vezane uz tu ovisnost postaju središnji sadržaj i čimbenik njegovoga življenja. Ovisnik može postati svjestan da takva navika ima razorne učinke na njegov život, ali i dalje nastavlja s održavanjem navike, odnosno više nije u mogućnosti samovoljno prekinuti s navikom. Zato je prvi korak u odvikavanju priznanje sebi da je ovisnost izmakla kontroli i da mu je potrebna pomoć.

U sigurnom okruženju nalaze se Kuće Reto centar u kojima se osobama u problemu ovisnosti i ostalim ranjivim skupinama  pruža usluga stalnog smještaja i osigurava im se zadovoljavanje životnih potreba.

Polazište tretmana u Kući Reto centar jest vrijednost svakog života i mogućnost oporavka svake osobe koja je motivirana i spremna za liječenje vanjskim ili unutarnjim razlozima. Korisnicima se u sklopu stalnog smještaja pruža sveobuhvatna pomoć s ciljem potpunog oporavka. Dijagnoza se ne shvaća kao stanje nego kao dinamički proces. Korisnik se ne smatra pacijentom nego osobom kojoj je potrebna pomoć i koja mora naučiti tražiti pomoć.

Program rehabilitacije Reto centra koristi model temeljen na kršćanskom svjetonazoru koji govori o stvaranju popuno novog načina života temeljenog na kršćanskim vrijednostima i kršćanstvu kao stilu života, ali također priznaje i koristi vrijednost znastvene evaluacije.

Uspjeh oporavka osoba u problemu ovisnosti u  tretmanu modificirane standardne terapijske zajednice Reto centar je individualan, ovisi o stanju pojedinca i suradljivosti.

Uspjeh provedene rehabilitacije je osjećaj osnaženosti, život sa smislom i iskustvom pripadanja u optimalnom obiteljskom i radnom funkcioniranju, kao i u integraciji u širu zajednicu. Radi se o tretmanu koji je zaživio u praksi  i ustrajava od 1993. godine u sklopu terapijske zajednice Reto centar.

ETAPE TRETMANA RETO CENTAR

SAZNAJ VIŠE

I ETAPA - DETOKSIKACIJA

Detoksikacija je preduvjet liječenja, dizajnirana je da bi tretirala duboke fiziološke efekte prestanka uzimanja sredstva ovisnosti. U određenim slučajevima ostvaruje se specifična farmakološka intervencija da bi se detoksikacija s medicinskog stajališta ostvarila na siguran način. Detoksikacija traje petnaest do mjesec dana ovisno o problemu zbog kojeg se tražila pomoć. Za to vrijeme korisnik prolazi fizičku krizu i 24 sata ima pratnju mentora, rehabilitiranog ovisnika educiranog za rad u terapijskoj zajednici koji i sam ima iskustvo detoksikacije, razumije i zna što osoba prolazi te mu svojom podrškom povećava motivaciju i odluku o nastavku liječenja.

II ETAPA – PRILAGODBA I PROMJENA NAVIKA

Uspostavlja se odnos povjerenja s odgovornim osobama u zajednici. Korisnik počinje razumijevati prirodu ovisnosti i započinje hvatanje u koštac s procesom obnavljanja. Ovo je etapa prilagodbe i promjene navika u kojoj se korisniku pomaže prilagoditi se dinamici zajednice te uključiti se u sve aktivnosti. Individualizirajući svaki slučaj pokušava se kod korisnika uspostaviti jednu obavezu, sporazum ustrajnosti. Potiče se osvješćivanje o osobnoj problematici i prihvaćanje osoblja kao racionalnog autoriteta.

III ETAPA –REHABILITACIJA
Individualna podrška i Grupe/Sastanci

Sve terapijske aktivnosti su kolektivne. Iznimka su Individualna savjetovanja. U središtu aktivnosti su Grupe/Sastanci za osobni rast i razvoj kroz jutarnje sastanke, večernje sastanke životne interpretacije kroz biblijski tekst s ciljem upoznavanja sebe i osvještavanja vlastite stvarnosti. Životnom interpretacijom biblijskog teksta korisnik se uči biti iskrenim, suprostaviti se i osvrnuti se na svoj destruktivni stav i ponašanje, kao i uvidjeti svoje probleme kao izazov.

Strukturirani dan

Rad, rutina i aktivnosti su važni za ljude čiji su životi uglavnom bili neorganizirani. Stoga svaki dan ima formalni raspored različitih terapeutskih i obrazovnih aktivnosti koje imaju točno određeno vrijeme, način izvršavanja i rutinske procedure. Glavno sredstvo učenja samorazvoja su određeni dnevni zadaci koji se obavljaju u kontinuitetu. Da bi učenje bilo moguće potrebno se čvrsto držati naputaka i procedura. Važno je prihvaćanje i poštivanje nadzora kao i zrelo i odgovorno ponašanje članova jer svi ovise jedni o drugima.

Rad kao terapija i obrazovanje

Podrazumijeva cjelodnevnu organizaciju radnih aktivnosti u terapijskoj zajednici. Korisnici imaju različita radna zaduženja u toku dana i od njih se očekuje adekvatno, racionalno i prije svega marljivo i odgovorno obavljanje svih aktivnosti. Cilj je stjecanje radnih navika potrebnih za stvaranje optimalnih uvjeta za život.
Korisnicima se omogućuje razvijanje vještina te osobni rast i razvoj kroz izazove i odgovornosti na poslovima ličenja, mehanike, restauracije namještaja, kreativnim poslovima umjetničkog ateljea, šivanja, agrokulture, hortikulture i ostalih poslova ovisno o sposobnostima i afinitetima korisnika.

Zajedništvo

Životno okruženje je instrument terapijskog djelovanja i postizanja promjena u osobi. Čovjek je biće odnosa i kao takav bez povezivanja s drugima ne može ostvariti svoju jedinstvenost. Putem povratne informacije u socijalnim interakcijama korisnici dobivaju uvid o svojim stavovima i ponašanju te uče donositi odluke i prihvaćati posljedice svojih odluka. Stariji korisnici služe kao primjer mlađim korisnicima.

Slobodno vrijeme

Slobodno vrijeme jest skup aktivnosti kojima se korisnik svojevoljno bavi te se tako odmara ili zabavlja, povećava razinu svoje informiranosti, razvija svoje sposobnosti, a sve to u vrijeme u kojima nema radnih i ostalih aktivnosti zajednice. Slobodno vrijeme je vrijeme odmora, vrijeme za iskustvo, vrijeme kao oblik ponašanja u organiziranim i strukturiranim kreativnim aktivnostima.

IV ETAPA –RESOCIJALIZACIJA

U ovoj etapi razvija se preuzimanje odgovornosti. Odgovornost se odnosi i na brigu o sebi, vlastitoj dobrobiti, kao i o dobrobiti drugih. Također se odnosi na poštivanje normi i svjetonazora terapijske zajednice. Odgovornost se također odnosi na preuzimanje odgovornosti za svoje razmišljanje, djelovanje i emocije a to znači postati gospodar svojih misli, riječi i djela, ne izgubiti sebe. Odgovornost uključuje ustrajnost i pouzdanost.
Korisnici u resocijalizaciji imaju podršku i pomoć zajednice u profesionalnoj orijentaciji i traženju i pronalaženju zaposlenja.
Uspješno završen program rehabilitacije je doživljaj osnaženosti, pronalazak osobnog cilja i životne vizije – što se ogleda u tome da osoba uspješno funkcionira na individualnoj, socijalnoj i univerzalnoj razini svoje osobnosti.

KAKO IZGLEDA JEDAN DAN U CENTRU

Dan započinje zajedničkim doručkom, te nakon toga zajedničkim sastankom i molitvom, te ostalim pripremama za predstojeći dan. Nakon toga razilazimo se i nastojimo pokriti sve poslove zaprimljene za taj dan, rad u radionicama, a isto tako i sam posao u održavanju samih kuća u kojima živimo i jasno nastojimo na prvome mjestu pružiti pomoć i ohrabrenje onima najpotrebnijima zbog kojih ovaj centar i postoji.

Skupljamo se ponovo za ručak ovisno o radnom mjestu i koristimo pauzu poslije samoga ručka za provesti vrijeme konstruktivno, uz razgovore, čitanje Biblije, šetnju i toplu riječ sa štićenicima koji prolaze fazu odvikavanja.

Nakon toga odlazimo obaviti poslijepodnevne dužnosti do večeri kada se ovisno o rasporedu ide na zajednički sastanak ili na određene aktivnosti kao što su: kazališna grupa, glazbena sekcija, škola gitare itd.

Vikendom nakon zajedničkog ručka odlazi se na nogomet, sportske aktivnosti, izlete ili slične aktivnosti, isto tako koristi se svako slobodno vrijeme za odlazak na ulicu i pričanje sa ovisnicima i dijeljenje informativnih letaka.

Nedjeljom se u našim prostorima (Split – Sv. Kajo , Zagreb – Resnički gaj) održavaju sastanci za javnost tj. za sve one koji nas žele upoznati, roditelje štićenika itd…

Sastanci se sastoje od svjedočanstava bivših ovisnika, izvode se razni kazališni komadi Biblijskih motiva, a poslije samog sastanka svi su pozvani na zajednički ručak.

NORME CENTRA

Ispuniti satnicu zajednice u svim aktivnostima.

Prihvatiti pratnju dodijeljene osobe.

Boravak u zajednici (vrijeme prolaska simptoma od 10 – 15 dana).

Ne dozvoljava se upotreba niti jedne vrste droge niti sličnih supstanci.

Ne dozvoljavaju se posjeti centru bez prethodnog odobrenja.

Tijekom prvih mjeseci boravka štićenik ne raspolaže novcem.

Novac koji donese prilikom ulaska bit će vraćen njegovoj obitelji.

Prilikom dolaska prihvaćeniku će biti pregledane sve osobne stvari kao i on sam (ovakav pregled sprovodi se i tijekom rehabilitacije ako odgovorni u centru to smatraju potrebnim).

Ne čini se niti jedna vrsta dokumenta koji bi bio upućen od strane centra pravosudnim organima (ni u kojem slučaju prva dva mjeseca) ako se ne uoči pozitivan interes za lječenjem.

Bračni parovi se određeno vrijeme rehabilitiraju odvojeno, dok se to smatra potrebnim. Pomaže im se u svakom trenutku obnoviti bračnu zajednicu. (Bračni parovi ne mogu održavati odnose ili živjeti zajedno osim kroz brak zasnovan važećim pravnim dokumentom.)

Sva pošta kao i poštanski paketi bit će otvoreni pred jednom od odgovornih osoba u centru.

Prihvaćenici trebaju pristati na premještaj iz jedne kuće u drugu uvijek kad to u centru smatraju potrebnim.

Ne dopušta se unošenje hrane u sobu te isto tako uzimanje hrane iz ostave bez znanja odgovorne osobe.

POTPORA JE DOBRODOŠLA

Imate li na srcu financijski poduprijeti rad naše udruge, to možete učiniti ovdje.