TJELESNA
I MORALNA REHABILITACIJA

Kroz rad se učimo radnim navikama te time obavljamo dio tjelesne i moralne rehabilitacije i duhovnu obnovu koja dovodi do resocijalizacije i novog života.

PROGRAM

Program rehabilitacije ovisnika RETO zasniva se na holističkom pristupu svakom problemu i svakoj osobi, objedinjujući sve njegove aspekte socijalne, psihološke, zdravstvene, duhovne, radne i relacijske, imajući u vidu cjelovitost svake osobe kao fizičkog, umnog, emocionalnog, duhovnog i duševnog bića, koje ima svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Prihvaćajući spoznaju suvremene medicine da se liječi čovjek, a ne bolest.

Pojam ovisnosti ne mora se odnositi samo na psihoaktivna sredstva. Čovjek može biti ovisan o igrama na sreću, televiziji, internetu, igricama itd., a zajednička je značajka da aktivnosti vezane uz tu ovisnost postaju središnji sadržaj i čimbenik njegovoga življenja. Ovisnik može postati svjestan da takva navika ima razorne učinke na njegov život, ali i dalje nastavlja s održavanjem navike, odnosno više nije u mogućnosti samovoljno prekinuti s navikom. Zato je prvi korak u odvikavanju priznanje sebi da je ovisnost izmakla kontroli i da mu je potrebna pomoć.

PROGRAM REHABILITACIJE RETO

Program rehabilitacije temelji se na biblijskom svjetonazoru, kršćanskim vrijednostima i kršćanstvu kao stilu života uz istovremeno poznavanje i primjenu suvremenih spoznaja psihologije, sociologije, psihijatrije i medicine.

Program rehabilitacije ovisnika RETO zasniva se na holističkom pristupu svakom problemu i svakoj osobi objedinjujući sve njegove aspekte socijalne, psihološke, zdravstvene, duhovne,radne i relacijske imajući u vidu cjelovitost svake osobe kao fizičkog, umnog, emocionalnog, duhovnog i duševnog bića koje ima svoju prošlost, sadašnjost i budućnost. Prihvaćajući spoznaju suvremene medicine da se liječi čovjek, a ne bolest.

Osnovni stav prema korisnicima slijedi ideju pomoći do samopomoći kroz tri faze adaptacija, rehabilitacija i socijalna reintegracija u samostalan život i rad.

Program rehabilitacije RETO je specifični sustav vrijednosti teorije i iskustva.

Imajući u vidu cjelovitost; fizičko tijelo, psiha i duh su nedjeljiva cjelina i na tom uvjerenju rehabilitaciju provodimo na fizičkoj, psihološkoj i duhovnoj razini.

KAKO IZGLEDA JEDAN DAN U CENTRU

Dan započinje zajedničkim doručkom, te nakon toga zajedničkim sastankom i molitvom, te ostalim pripremama za predstojeći dan. Nakon toga razilazimo se i nastojimo pokriti sve poslove zaprimljene za taj dan, rad u radionicama, a isto tako i sam posao u održavanju samih kuća u kojima živimo i jasno nastojimo na prvome mjestu pružiti pomoć i ohrabrenje onima najpotrebnijima zbog kojih ovaj centar i postoji.

Skupljamo se ponovo za ručak ovisno o radnom mjestu i koristimo pauzu poslije samoga ručka za provesti vrijeme konstruktivno, uz razgovore, čitanje Biblije, šetnju i toplu riječ sa štićenicima koji prolaze fazu odvikavanja.

Nakon toga odlazimo obaviti poslijepodnevne dužnosti do večeri kada se ovisno o rasporedu ide na zajednički sastanak ili na određene aktivnosti kao što su: kazališna grupa, glazbena sekcija, škola gitare itd.

Vikendom nakon zajedničkog ručka odlazi se na nogomet, sportske aktivnosti, izlete ili slične aktivnosti, isto tako koristi se svako slobodno vrijeme za odlazak na ulicu i pričanje sa ovisnicima i dijeljenje informativnih letaka.

Nedjeljom se u našim prostorima (Split – Sv. Kajo , Zagreb – Resnički gaj) održavaju sastanci za javnost tj. za sve one koji nas žele upoznati, roditelje štićenika itd…

Sastanci se sastoje od svjedočanstava bivših ovisnika, izvode se razni kazališni komadi Biblijskih motiva, a poslije samog sastanka svi su pozvani na zajednički ručak.

NORME CENTRA

Ispuniti satnicu zajednice u svim aktivnostima.

Prihvatiti pratnju dodijeljene osobe.

Boravak u zajednici (vrijeme prolaska simptoma od 10 – 15 dana).

Ne dozvoljava se upotreba niti jedne vrste droge niti sličnih supstanci.

Ne dozvoljavaju se posjeti centru bez prethodnog odobrenja.

Tijekom prvih mjeseci boravka štićenik ne raspolaže novcem.

Novac koji donese prilikom ulaska bit će vraćen njegovoj obitelji.

Prilikom dolaska prihvaćeniku će biti pregledane sve osobne stvari kao i on sam (ovakav pregled sprovodi se i tijekom rehabilitacije ako odgovorni u centru to smatraju potrebnim).

Ne čini se niti jedna vrsta dokumenta koji bi bio upućen od strane centra pravosudnim organima (ni u kojem slučaju prva dva mjeseca) ako se ne uoči pozitivan interes za lječenjem.

Bračni parovi se određeno vrijeme rehabilitiraju odvojeno, dok se to smatra potrebnim. Pomaže im se u svakom trenutku obnoviti bračnu zajednicu. (Bračni parovi ne mogu održavati odnose ili živjeti zajedno osim kroz brak zasnovan važećim pravnim dokumentom.)

Sva pošta kao i poštanski paketi bit će otvoreni pred jednom od odgovornih osoba u centru.

Prihvaćenici trebaju pristati na premještaj iz jedne kuće u drugu uvijek kad to u centru smatraju potrebnim.

Ne dopušta se unošenje hrane u sobu te isto tako uzimanje hrane iz ostave bez znanja odgovorne osobe.

POTPORA JE DOBRODOŠLA

Imate li na srcu financijski poduprijeti rad naše udruge, to možete učiniti ovdje.