O RETO CENTRU

Reto centar je poznat po biblijskom integritetu, kulturološkoj relevantnosti, znanstvenoj utemeljenosti i kršćanskom suosjećanju prema osobama u problemu ovisnosti i ostalim ranjivim skupinama. Zalažemo se za osobnu promjenu života koja započinje unutar osobe i završava tako da je promjena vidljiva u njenom ponašanju i novom načinu života.

TU SMO DA POMOGNEMO!

Reto centar – Centar za rehabilitaciju osoba u problemu ovisnosti i pružanje sveobuhvatne pomoći ostalim ranjivim skupinama zasnovan je na kršćanskim vrijednostima i načelima.

Centar za rehabilitaciju RETO A LA ESPERANZA osnovan je krajem svibnja 1985. godine u Španjolskoj s ciljem moralne, kulturne, materijalne i duhovne pomoći osobama koje pripadaju različitim marginaliziranim skupinama, u najvećoj mjeri osobama s problemom ovisnosti. Osnovan je od strane kršćanske misionarske obitelji koja je imala unutarnji poziv u srcu „učiniti nešto za ovisnike“, primila je u svoju kuću jednog ovisnika te kasnije nastavila u iznajmljenoj kući s grupom marginaliziranih osoba kojma je bila potrebna pomoć. Ta prva kuća je danas poznata kao „Reto uno“ i nalazi se u Santanderu u Španjolskoj. Službeno je 1987. godine centar dobio ime ASOCIACION RETO A LA ESPERANZA. Centar je ubrzo postao poznat po visokoj stopi potpunog oporavka ovisnika. Otvorene su nove kuće po cijeloj Španjolskoj. U četrdeset osam gradova u Španjolskoj Reto centar ima svoje domove za ovisnike i u preko trideset zemalja diljem svijeta (Argentina, Brazil, SAD, Francuska, Grčka, Italija, Maroko, Meksiko, Norveška, Bugarska, Cipar, Njemačka, Paragvaj, Poljska, Portugal, Rusija, Estonija, Latvija, Tanzanija, Venecuela…). U Republici Hrvatskoj je centar započeo s radom 1993. godine, osim u Hrvatskoj Reto centar postoji i u susjednoj Srbiji, Makedoniji, Kosovu i Crnoj Gori.

 

 

Zakonski okvir koji Reto centar primjenjuje za obavljanje svojih djelatnosti temelji se na „Zakonu o Udrugama“, „Pravilniku o vrsti i djelatnostima doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući“. Gospodarska djelatnost obavlja se sukladno Zakonu o trgovini. Akt kojim je Reto centar ovlašten za rad s osobama s problemom ovisnosti je „Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi“ od 20.04.2011. godine; Klasa: UP/1-413-04/11-04/08; URBROJ: 534-09-3-3/2-11-2.

RETO CENTAR TRETMAN TEMELJEN NA DOKAZIMA

Već 30 godina u Hrvatskoj pružamo skrb osobama u problemu ovisnosti i/ili psihijatrijskim poremećajima, trudnicama, majkama koje se bore s ovisnosti i njihovoj djeci i zadovoljavanje životnih potreba ( stanovanje, prehrana, odijevanje, održavanje osobne higijene, brige o zdravlju, obrazovanju, odgoju i njega djece). Reto centar zalaže se u svom pristupu ovisnicima za proces osobnog duhovnog razvoja i pronalaženje smisla i svrhe života. Trenutno Reto centar raspolaže s osam kuća koje se nalaze na području Zagreba, Splita i do danas je primio 8527 osoba u tretman rehabiltacije od ovisnosti i osnaživanja ostalih ranjivih skupina od kojih je većina više godina u stabilnom oporavku, godišnje Reto centar prihvati 150 korisnika. Trenutno Reto centar skrbi za cca 160 osoba. Velik broj osoba koje su završile program doživjele su potpuni oporavak od ovisnosti. Rekli su nam da je ključ njihovog uspjeha razvijanje osobnog odnosa s Bogom i primjena u svakodnovnom životi onoga što su naučili tijekom našeg programa. Nastavljamo s istim ciljem s kojim je rad Reto centra i započet, a to je da nosimo poruku istine, života i nade suvremenom čovjeku koji se izgubio ne samo u problemu ovisnosti.

TIM RETO CENTAR POVEZUJE  ISKUSTVO I STRUKU

Optimalan model dobre prakse tretmana na kojem tim stručnjaka i rehabilitiranih ovisnika radi istovremeno, uz aktivno sudjelovanje korisnika.
Iskustvo : Terapeuti školovani za rad u terapijskoj zajednici i monitori -osobe koje su pobijedile ovisnost i odlučile posvetiti svoj život pomaganju drugima u sličnim životnim situacijama.
Struka: Socijalni radnik, odgajatelj, kršćanski orijentiran psiholog, psihijatar vanjski suradnik

CILJ

Moralna, kulturna, materijalna i duhovna pomoć ranjivim skupinama koja vraća dostojanstvo čovjeka

MISIJA

Posvećeni smo pružanju intezivne, cjelovite i sveobuhvatne brige i pomoći muškarcima, ženama, trudnicama i majkama s djecom s problemom ovisnosti i/ili koje uz ovisnost imaju razvijem psihički poremećaj, osobama s bihevioralnim ovisnostima i ostalim ranjivim skupinama naglašavajući vrijednost svakog života i mogućnost oporavka svake osobe koja je motivirana za liječenje.

VIZIJA

Razvoj integriranog sveobuhvatnog tretmana rehabilitacije osoba u problemu ovisnosti i osnaživanja ostalih ranjivih skupina s naglaskom na oporavak koji je definiran kao doživljaj osnaženosti, život sa smislom i iskustvom pripadanja u optimalnom obiteljskom i radnom funkcioniranju, kao i u integraciji u širu zajednicu.

TERAPEUTSKI TIM RETO CENTAR

Reto centar djeluje iz kršćanske ljubavi, okruženja podrške povezujući iskustvo i struku u aktivno sudjelovanje korisnika. Na početku terapeuti su bili mladi bivši ovisnici koji su pobijedili ovisnost i odlučili posvetiti svoj život pomaganju drugima u sličnim životnim situacijama. Danas terapurski tim čine terapeuti školovani za rad u terapijskoj zajednici, monitori – uspješno rehabilitirani korisnici, psiholog, socijalni radnik, sociolog, odgajatelj, profesor i psihijatar kao vanjski suradnik, te volonteri različitih profila, znanja i iskustva. Bez obzira na profesionalnu funkciju i struku, odnos povjerenja između korisnika i osoblja ima značajnu ulogu u procesu oporavka.

SVJETONAZOR – NAŠE VRIJEDNOSTI

U središtu je vrijednost čovjeka i mogućnost oporavka svake osobe. Tretman se temelji na kršćanskom svjetonazoru koji ima u perspektivi čovjeka kao cjelovito biće koje u sebi nosi svoju egzistenciju i duhovnost. Svaka osoba ima vrijednost sama po sebi, po tome što je Božje stvorenje, ne po tome što je čovjek postigao u karijeri ili po tome koliko je bogat, a ljudski život nije ništa drugo već razvoj potrebe pojedinca za odnosom koji po prirodi teži odnosu na univerzalnoj razini (čovjeka i Boga). Koncept autentične osobe i kršćanstva kao životnog stila ne odbacuje znanstvenu spoznaju da je ovisnost bolest, te da je za učinkovit pristup oporavku potrebno istovremeno poznavanje i primjena suvremene znanosti, načela socijalne psihijatrije i stručnog rada. Ne čine se nikakve razlike što se tiče društvenog porijekla, spola, religije ili nacionalnosti. Reto centar je mjesto suživota svih nacionalnosti .

Pogled na čovjeka koja se izgubio ne samo u problemu ovisnosti

Današnje shvaćanje čovjeka koje je isključivo vezano uz tehniku, ekonomiju, sirovu i brutalnu moć donijelo je siromaštvo, površnost i uskoću ljudskoga života. Danas se govori o gubitku dubine i bogatstva života. Mnogi ljudi oblikuju svoje živote kao da Boga nema. Savjest je zakon koji je upisan u srce čovjeka omogućava čovjeku da otkrije, prepozna i prizna moralni pad u kojem čovjek gubi svoje dostojanstvo kao razumnoga, slobodnoga bića koje se slobodnim izborom okreće prema dobru i istini. Bog je izvor dostojanstva i moralnoga zakona upisanoga u srce čovjeka.

 

„Bez pomoći Boga nikada ne bismo mogli živjeti slobodni“

+8527

ovisnika prošlo kroz centre, Split i Zagreb

od 1993. – 2021.

+6

kuća na području RH

“Naša borba nije bila laka, ali našli smo put do pobjede. Naše iskustvo i obnovljeni životi su svjedočanstvo da IZLAZ POSTOJI.”

Danas, nakon devet godina u centru i dalje svoju vjeru stavljam u Isusa, On lomi sve moje lance i daje mi da razmišljam o ljudima u potrebi. Želim ti reći da nam se javiš ako imaš problema, umoran si, opterećen, jer smo prošli ono što ti sada prolaziš i želimo ti pomoći.

– Štićenik centra